Partnerzy

Logo Accens

Firma Accens wspiera nas zarówno w kwestiach technologicznych oraz merytorycznych.


Logo fundacji Kinematograf

Fundacja Kinematograf działa na rzecz dostępnej kultury.


Logo Ministra Cyfryzacji

Minister Cyfryzacji objął konferencję patronatem honorowym.


Logo PJATK

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych użyczyła nam miejsca.


Logo PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło patronatem honorowym nasze wydarzenie


Logo FKPP

Fundacja Kultury Bez Barier dba o dostępność wydarzenia


Logo PFOS

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących zapewnia transkrypcję na żywo wydarzenia


Integrated Solutions zapewnia catering na wydarzeniu